Groep 3 kent alle letters!

CBS De VrijenburgAlgemeen

Groep 3 heeft vandaag kern 6 afgerond en kent daarmee nu alle letters.
Een bijzonder moment in groep 3.

Groep 3 werkt met “Veilig Leren Lezen” Kim versie.
In kern 6 hebben ze de letters g, au, ui, f en ei geleerd, dit schooljaar zijn in totaal 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen.

De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheug​​ensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

Kinderen die werken met de zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn) hebben deze kern geoefend met het lezen van onder andere woorden als jongen, vlinder, sleutel, planken, verkeer en leeuw.

Meer informatie over de methode: https://www.zwijsen.nl/tag/kernen/