groep8-1

 

WELKOM BIJ GROEP 3

schooljaar 2019 – 2020

Dit schooljaar hebben we twee groepen 3.

Groep 3B

Meester Hans Juf Marjan

Meester Hans hans.vanhattum@pcpobr.nl

Donderdag geeft meester Hans  bewegingsonderwijs aan de groepen 3. Dan geeft juf Marjan les

marjan.devries@pcpobr.nl

 

Onze klassenouders

 

——————————————————————————————————————-

groep 3A

   Afbeeldingsresultaat voor patricia dijkdrenth
Juf Patricia Juf Marieke

 

Juf Patricia ( ma,wo,do, en vrijdag)  patricia.dijkdrenth@pcpobr.nl

Juf Marieke (dinsdag)                       marieke.koornneef@pcpobr.nl

klassenouders:

 

 

Onze gymtijden

Groep 3a donderdagmiddag. Groep 3B dinsdag.
In de groepen 3 t/m 8 nemen de kinderen op de dag dat zij gym hebben, een tas met gymkleding van huis mee naar school. Deze tas gaat aan het einde van de dag weer mee naar huis.
Kleding: graag stevige schoenen en een korte broek en T-shirt.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op deze dag gemakkelijke kleding aan heeft(ook kunnen de grotere oorbellen/kettingen/armbandjes beter thuis blijven).

De algemene werkwijze

Taal/lezen:
Wij werken met Veilig Leren Lezen. Deze methode bestaat uit 12 kernen (thema’s). Iedere kern duurt 3 weken en na iedere kern toetsen wij hoe de kinderen al kunnen lezen. Vooral aan het begin is dit erg spannend. Tot en met januari leren wij de 34 klanken.

Rekenen:
Wij werken met de methode De Wereld in Getallen. Aan het begin van groep 3 herhalen we de kleuterleerstof. Daarna komen we bij de bussommen en zo werken we toe naar de echte formele sommen. Ook verhaaltjessommen worden geoefend. Dit doen we, omdat in januari/februari en juni CITO-toetsen worden afgenomen, waarin verhaaltjessommen voorkomen.

Schrijven:
Bij ieder woord wat we leren, leren we ook een schrijfletter. We schrijven met een driekantig grijs potlood. Dus nog niet met een pen. Vanaf februari gaan we aan elkaar leren schrijven.

Tips voor thuis:

De foto’s vindt u op het besloten groepsgedeelte via Maxclass.
Uw kind kunt oefenen middels Yurls of op de computer en tablet met Ambrasoft, oefensoftware vanuit school.
Heeft u nog geen Ambrasoft thuisaccount, vraag deze via de juf aan.

Wij willen benadrukken dat het belangrijk is om dagelijks met uw kind te lezen (onder andere in veilig & vlot). Ze leren erg veel en het kan soms lastig zijn. Wees positief naar uw kind en trots op de vorderingen die u kind maakt.
Rekenen
De getallenlijn is nu bekend tot en met 20. We tellen verder én terug, met sprongen van één en twee.