groep8-1

schooljaar 2018 – 2019

Welkom op de website van groep 5!

Groep 5:

Dennis Maurits: ma, di, wo, do, vrij.

dennis.maurits@pcpobr.nl

Groep 5/6

R. S.: ma en di

Margreeth Barendregt: di, wo, do en vrij

margreeth.barendregt@pcpobr.nl

 

– onze klassenouders

5

  • Diana (moeder van Eline)
  • Denice (moeder van Ciara)
5/6

Jasmijn van Pelt (moeder van Dimitri)

jasmijn1001@gmail.com

 

de gymtijden

Alle groep 5 leerlingen (zowel van de enkele groep 5 als de groep 5 leerlingen uit de combinatieklas) hebben gymles op donderdag van 10.30 tot 12.00 uur.
De groep krijgt les van de vakleerkracht meester Hans en meester Dennis.

(Mocht meester Hans niet aanwezig zijn, zal meester Dennis groep 5 les geven om 09.00 uur en juf Margreeth groep 5/6 ook om 09.00 uur)

Voor de hygiëne maar vooral voor de veiligheid is gymkleding en stevige gymschoenen verplicht.
Zorg er voor dat je geen sieraden draagt als je gym hebt. Liever geen kettingen, armbandjes en grote oorbellen in.
Lang haar in een staart.

de algemene werkwijze

woordpakket en dictees

Het woordpakket kunt u hieronder terugvinden en op Maxclass.
Dit woordpakket is het spellinghuiswerk voor alle tien de blokken.
Woordpakket Spelling

Werkwijze:
Taal Actief is verdeeld in 10 blokken van ongeveer 3 weken (soms 4).
Ieder blok heeft zo zijn eigen thema en spellingsregels.
Vanaf week 1 oefenen de kinderen de woorden op school en het is ook thuis aan te raden. In de tweede/derde week van het thema is het signaaldictee. Het dictee krijgen de kinderen mee naar huis, zodoende kunt u dan zien waar uw zoon/dochter nog moeite mee heeft. Aan het eind van de derde/vierde week volgt het controledictee, voor een cijfer voor op het rapport.

boek- en spreekbeurten
Nieuw dit jaar zijn de boek- en spreekbeurten.
Dit jaar doen alle kinderen 2 presentaties in de klas. De kinderen zullen een formulier ontvangen met instructies voor de boek- en spreekbeurt.  Dit formulier moeten de kinderen gebruiken voor de voorbereiding van de presentatie. Het formulier willen wij ook die dag zien. De data zullen wij in overleg met de kinderen vastleggen. Daarnaast maken de leerlingen in groepjes een werkstuk/muurkrant.

rekenen

Vanaf dit schooljaar gebruiken we ‘De Wereld in Getallen 4’, dit is een realistische rekenmethode. Voorheen hadden we de derde editie van deze rekenmethode.

De tafels spelen dit jaar weer een grote rol.
In groep 5 wordt verwacht dat ze de tafels 1 tot en met 10 uit hun hoofd kennen.
In groep 5 gaan we hier namelijk op verder.
De deeltafels komen aan bod ( 24 : 8 ) en ook tafels met rest (28 : 8 = 3 rest 4)

Misschien is het leuk om de kinderen thuis ook te laten oefenen op de computer.
Als u bij Google “tafels oefenen” intikt, komen er leuke oefenprogramma’s tevoorschijn.

klok kijken
Halverwege het jaar wordt verwacht dat de kinderen geen problemen meer hebben met de analoge tijd.
Aan het eind van het jaar moeten de kinderen ook de digitale tijd ( 12 uurs en 24 uurs klok) kunnen aflezen.

geld rekenen
Ook wordt dit jaar verwacht dat de kinderen kunnen betalen met geld (munten en biljetten).
In de praktijk (in de winkel) is een goede manier om dit met uw kind te oefenen.

meten
Kinderen kunnen maten meten en omrekenen van meters naar decimeters naar centimeters
100 cm= 10 dm= 1 meter)

 wereldoriëntatie  >>  Sinds schooljaar 2017-2018 gebruiken we een nieuwe integrale methode.

  • aardrijkskunde: Meander
  • geschiedenis: Brandaan
  • natuuronderwijs: Naut

Ieder thema wordt afgesloten met een te leren toets. Hiervoor krijgt uw kind een samenvatting mee.

Helaas kunnen we soms alleen het cijfer zeggen. Pas als de andere groep 5 deze toets ook heeft gemaakt, kunnen we de toets mee naar huis geven.

huiswerk

Gedurende het schooljaar zullen de kinderen huiswerk meekrijgen.
>> Voor zowel presentaties, boekbeurten en werkstukken zullen de kinderen thuis en op school aan de opdrachten werken.
>> Verder krijgen de kinderen huiswerk voor wereldoriëntatie en verkeer, bestaande uit een samenvatting van het lesboek.
>> Tevens krijgen de kinderen voor spelling de woorden mee die tijdens dat thema aan de orde komen. Zo kunnen de kinderen deze woorden oefenen voordat het controledictee wordt afgenomen. (zie link woordpakket onder het kopje spelling.) De categorieën die we per hoofdstuk behandelen, zullen via Maxclass gecommuniceerd worden.

Toetsen waarvoor de leerlingen huiswerk krijgen, worden vermeld in de agenda van Maxclass.

het gedragscode licht
We maken gedurende een lesdag gebruik van een gedragscode licht in de klas. Dit codelicht is een ‘hulpje’ bij het zelfstandig werken. Het geeft aan, wie je wat mag vragen en wie niet.

oudergesprekken
Er zijn diverse oudergesprekken gedurende het schooljaar, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind. Tussentijds kunnen ouders altijd terecht bij de leerkracht voor extra gesprekken en vragen. Wij vinden het van groot belang dat de ouders op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind in de groep. Daarom zal de leerkracht haar/zijn best doen om bij incidenten u, als ouder/verzorger, op de hoogte te brengen. Andersom verwachten wij ook dat u ons op de hoogte zult brengen van belangrijke zaken betreffende uw kind.

Chromebooks
Tijdens de lessen kunnen de kinderen gebruik maken van computers. Hierop worden extra taal- en rekenactiviteiten aangeboden, waarmee ze kunnen oefenen. Daarnaast wordt de computer gebruikt bij spelling.

Tips voor thuis

De foto’s vindt u op het besloten groepsgedeelte van Maxclass.