groep8-1

schooljaar 2017 – 2018

Welkom op de website van groep 5!

Groep 5A:
Dennis Maurits: ma, di, wo, do, vrij.

dennis.maurits@pcpobr.nl

Groep 5B

Jeanine Smid: ma, di, wo, do en vrij.

jeanine.smid@pcpobr.nl

– onze klassenouders

5A

  • Jasmijn van Pelt (Dimitri)
5B
  • Nelleke de Goeij (Esmee)
  • Judith Beek (Chayenne)

Gym
Onze gymtijd is donderdagochtend van 9.00 uur t/m 10.30 uur.
Voor de hygiëne maar vooral voor de veiligheid is gymkleding en stevige gymschoenen verplicht.
Zorg er voor dat je geen sieraden draagt als je gym hebt. Liever geen kettingen, armbandjes en grote oorbellen in.
Lang haar in een staart.

De algemene werkwijze

Woordpakket en dictees
De leerlingen hebben in de eerste week een boekje meegekregen met alle woordpakketten van dit jaar.
Dit pakketje is het spellingshuiswerk voor alle tien blokken. Bewaar dit dus goed.

Het woordpakket kunt u hieronder terugvinden en op Maxclass.
Dit woordpakket is het spellingshuiswerk voor alle tien de blokken.
Woordpakket Spelling

Werkwijze:
Taal Actief is verdeeld in 10 blokken van ongeveer 3 weken (soms 4).
Ieder blok heeft zo zijn eigen thema en spellingsregels.
Vanaf week 1 oefenen de kinderen de woorden op school en het is ook thuis aan te raden. In de tweede week maken de kinderen op de computer een dictee. Maakt uw kind 3 of meer fouten in dit dictee, dan krijgt uw kind dit mee naar huis om te oefenen. In de derde week volgt het “echte” dictee.

Boek- en spreekbeurten
Nieuw dit jaar zijn de boek- en spreekbeurten.
Ieder kind houdt dit jaar een boekbeurt en een spreekbeurt.
Verder in dit schooljaar krijgen de kinderen hiervoor een formulier mee. Het formulier beschrijft waaraan een goede presentatie moet voldoen.

Rekenen
De tafels spelen dit jaar weer een grote rol.
In groep 5 wordt verwacht dat ze de tafels 1 tot en met 10 uit hun hoofd kennen.
In groep 5 gaan we hier namelijk op verder.
De deeltafels komen aan bod ( 24 : 8 ) en ook tafels met rest (28 : 8 = 3 rest 4)

Misschien is het leuk om de kinderen thuis ook te laten oefenen op de computer.
Als u bij Google “tafels oefenen” intikt, komen er leuke oefenprogramma’s tevoorschijn.

Klok kijken
Halverwege het jaar wordt verwacht dat de kinderen geen problemen meer hebben met de analoge tijd.
Aan het eind van het jaar moeten de kinderen ook de digitale tijd ( 12 uurs en 24 uurs klok) kunnen aflezen.

Geld rekenen
Ook wordt dit jaar verwacht dat de kinderen kunnen betalen met geld (munten en biljetten).
In de praktijk (in de winkel) is een goede manier om dit met uw kind te oefenen.

Meten
Kinderen kunnen maten meten en omrekenen van meters naar decimeters naar centimeters
100 cm= 10 dm= 1 meter)

Zaakvakken
De zaakvakken bestaan uit natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis.
Ieder thema wordt afgesloten met een te leren toets. Hiervoor krijgt uw kind een samenvatting mee.

Helaas kunnen we soms alleen het cijfer zeggen. Pas als de andere groep 5 deze toets ook heeft gemaakt, kunnen we de toets mee naar huis geven.

Nog een aantal belangrijke punten:
Het stoplicht (het gedragscodelicht)
We maken gedurende een lesdag gebruik van een stoplicht in de klas. Dit stoplicht is een ‘hulpje’ bij het zelfstandig werken. Het geeft aan, wie je wat mag vragen en wie niet.

Chromebooks
Tijdens de lessen kunnen de kinderen gebruik maken van computers. Hierop worden extra taal- en rekenactiviteiten aangeboden, waarmee ze kunnen oefenen. Daarnaast wordt de computer gebruikt bij spelling.

Oudergesprekken
Er zijn diverse oudergesprekken gedurende het schooljaar, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind. Tussentijds kunnen ouders altijd terecht bij de leerkracht voor extra gesprekken en vragen. Wij vinden het van groot belang dat de ouders op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind in de groep. Daarom zal de leerkracht haar best doen om bij incidenten u, als ouder/verzorger, op de hoogte te brengen. Andersom verwachten wij ook dat u ons op de hoogte zult brengen van belangrijke zaken betreffende uw kind.

Huiswerk
Gedurende het schooljaar zullen de kinderen huiswerk meekrijgen.
>> Voor zowel presentaties, boekbeurten en werkstukken zullen de kinderen thuis en op school aan de opdrachten werken.
>> Verder krijgen de kinderen huiswerk voor wereldoriëntatie, bestaande uit een samenvatting van het lesboek.
>> Tevens krijgen de kinderen voor spelling de woorden mee die tijdens dat thema aan de orde komen. Zo kunnen de kinderen deze woorden oefenen voordat het controledictee wordt afgenomen.

Toetsen waarvoor de leerlingen huiswerk krijgen worden vermeld in de agenda van Maxclass.

Tips voor thuis

De foto’s vindt u op het besloten groepsgedeelte van Maxclass.