groep8-1


schooljaar 2019 – 2020

8852006815
juf Margreeth

groep 6

juf Leonie

groep 6/7

juf Linda

groep 6/7

In groep 6 zal weer veel geleerd en geoefend gaan worden. In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst topografie (Nederland). Het is van belang, dat de kinderen door zowel de leerkracht(en), als door de ouders goed worden ondersteund!
Dit schooljaar is een enkele groep 6 en een combinatieklas groep 6/7.

mailadressen

Vanessa Hoekman
vanessa.hoekman@pcpobr.nl

Margreeth Barendregt
margreeth.barendregt@pcpobr.nl

Leonie Kasten
leonie.kasten@pcpobr.nl

Linda Bezemer
linda.bezemer@pcpobr.nl

 

de gymtijden

Groep 6
donderdag 10.30 – 12.00 uur
Groep 6/7
donderdag 08.30 – 10.00 uur

We willen graag dat de leerlingen zich veilig en goed kunnen bewegen in de zaal en daarom is een gepaste gym outfit gewenst.
* gympakje of korte broek met t shirt
* sportschoenen (geen gladde turnschoentjes of blote voeten)
* lange haren in een staart
* geen sieraden (geen armbanden, alleen oorknopjes)

de algemene werkwijze

aanpak en aanbod leerstof
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van uw kind werken we in de klas bij rekenen en technisch lezen met instructiegroepen. De kinderen zijn ingedeeld op basis van de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem eind groep 5. Na de CITO midden 6 doen we dit nog een keer. Uiteraard is daarbij ook gekeken naar uw kind als individueel en uniek persoon. We willen immers alle kinderen de hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.

Voor het complete overzicht volgt hieronder nog een korte opsomming van de methoden die wij gebruiken.

– rekenen >> De Wereld in Getallen 4. Dit is een realistische rekenmethode. We verwerken rekenen op een Snappet tablet.

rekenen – tafels, breuken, klokkijken en geld rekenen.
De tafels en breuken spelen dit jaar een grote rol.
Het is belangrijk om de kinderen thuis ook te laten oefenen op de computer.
In groep 6 moeten de kinderen zowel digitaal als analoog klokkijken beheersen. We willen u vragen om dit thuis te oefenen. De kinderen pakken het in een dagelijkse situatie veel beter op.
Ook wordt dit jaar verwacht dat de kinderen kunnen betalen met geld (munten en biljetten).
In de praktijk (in de winkel) is een goede manier om dit met uw kind te oefenen.

– taal, spelling en woordenschat  >>  De methode Taal Actief bevat een taaldeel, een spellingdeel en een woordenschatdeel. De methode sluit met de opdrachten aan bij de belevingswereld van kinderen. Ieder thema wordt ingeleid met een ankerverhaal, waarin een bepaald onderwerp aan de orde komt. In de opdrachten, van zowel het taal als spellingdeel, komt dit onderwerp steeds naar voren.

spelling

In groep 6 herhalen we veel spellingcategorieën. Startend met de categorieën ei, ij en cht. Aan het eind van het schooljaar gaan we ook alvast werkwoordspelling verkennen. Op school bieden wij de woorden aan, doch wij raden aan om thuis ook regelmatig met uw kind het woordpakket te oefenen. U kunt het woordpakket vinden op de site. (zie de link hieronder) In de tweede/derde week van het thema is het signaaldictee. Het dictee krijgen de kinderen mee naar huis, zodoende kunt u dan zien waar uw zoon/dochter nog moeite mee heeft. Aan het eind van de derde/vierde week volgt het controledictee, voor een cijfer voor op het rapport.
Woordpakket spelling

– technisch lezen  >> Om goed tot begrijpend lezen te komen is het belangrijk dat de kinderen het lezen technisch goed onder de knie hebben. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Estafette’.

– begrijpend en studerend lezen  >> Begrijpend lezen een zeer belangrijke maar moeilijke vaardigheid. Daarom wordt hieraan veel tijd besteed. Niet alleen tijdens het vak begrijpend lezen, maar ook tijdens de zaakvakken wordt hieraan veel aandacht en tijd besteed. Voor het vak begrijpend lezen gebruiken wij afwisselende de methode ‘Goed Gelezen’ en ‘Nieuwsbegrip’. Voor studerend lezen gebruiken we de methode ‘Blits’.

 wereldoriëntatie  >>  Sinds schooljaar 2017-2018 gebruiken we de integrale methode Naut Meander Brandaan.

  • aardrijkskunde: Meander
  • geschiedenis: Brandaan
  • natuuronderwijs: Naut

In deze methodes komen verschillende onderwerpen aan de orde, die in de lessen uitgebreid besproken en behandeld worden. Topografie is onderdeel van aardrijkskunde, waarbij groep 6 zich verdiept in Nederland.
Voor de kinderen is er een mogelijkheid om voor deze toetsen huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit houdt in, dat de kinderen  ± 15 minuten kunnen oefenen met de leerkracht. Deze begeleiding is niet verplicht en wordt gegeven op initiatief van de kinderen.

sociale vaardigheid >>  Middels de methode ‘Leefstijl’ leren de kinderen rekening te houden met elkaar en zich op de juiste manier leren uiten. Ook de terugkerende lessen Rots & Water dragen hieraan hun steentje bij.

schrijven >> Dit jaar verbeteren en verfijnen we het handschrift van de kinderen.

presentaties – boekbeurt en spreekbeurt

Dit jaar doen alle kinderen 2 presentaties in de klas. De kinderen zullen een formulier ontvangen met instructies voor de boek- en spreekbeurt.  Dit formulier moeten de kinderen gebruiken voor de voorbereiding van de presentatie. Het formulier willen wij ook die dag zien. De data zullen wij in overleg met de kinderen vastleggen. Daarnaast maken de leerlingen in groepjes een werkstuk/muurkrant.

weektaak

In groep 6 wordt er gestart met het maken van een weektaak.

huiswerk

Gedurende het schooljaar zullen de kinderen huiswerk meekrijgen.
>> Voor zowel presentaties, boekbeurt en werkstukken zullen de kinderen zowel thuis, als op school aan de opdrachten werken.
>> Verder krijgen de kinderen huiswerk voor wereldoriëntatie en verkeer, bestaande uit aantekeningen en de samenvatting of een studieschema uit het boek.
>> Tevens kunnen de kinderen de woorden van spelling thuis oefenen die tijdens dat thema aan de orde komen (zie link woordpakket onder het kopje spelling.) Zo kunnen de kinderen deze woorden oefenen voordat het controledictee wordt afgenomen. De categorieën die we per hoofdstuk behandelen, zullen via Maxclass gecommuniceerd worden.
>> Soms vinden we het nodig dat enkele kinderen extra hulp met daaraan huiswerk gekoppeld krijgen.
Dit is in het belang van uw kind. We verwachten dan ook dat de kinderen het huiswerk maken. U kunt dan onder andere denken aan een preteaching boekje met rekenen.

agenda
De kinderen mogen dit jaar een agenda gebruiken voor het noteren van belangrijke data en toetsen. Via Maxclass krijgt u als ouder deze informatie ook.

het gedragscode licht
We maken gedurende een lesdag gebruik van een gedragscode licht in de klas. Dit codelicht is een ‘hulpje’ bij het zelfstandig werken. Het geeft aan, wie je wat mag vragen en wie niet.

oudergesprekken
Er zijn diverse oudergesprekken gedurende het schooljaar, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind. Tussentijds kunnen ouders altijd terecht bij de leerkracht voor extra gesprekken en vragen. Wij vinden het van groot belang dat de ouders op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind in de groep. Daarom zal de leerkracht haar best doen om bij incidenten u, als ouder/verzorger, op de hoogte te brengen. Andersom verwachten wij ook dat u ons op de hoogte zult brengen van belangrijke zaken betreffende uw kind.

tips voor thuis

cool.cloudwise.nl

dit is onze werkleeromgeving welke zowel op school als thuis toegankelijk is
de toegang tot oefensoftware van school (zoals Nieuwsbegrip, Ambrasoft Thuis, Squla – vrijdagmiddag-  )
de toegang tot de Gsuite for Education (drive, docs en presentations; handig voor het maken van verslagen en presentaties)

www.vrijenburg6.yurls.nl
hier vind je voor alle vakken informatie en oefenmateriaal

https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-6/
allerlei informatie en oefenmateriaal

www.tafels-oefenen.nl
hier kunnen de tafels geoefend worden

www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=259
hier vind je spelletjes met de tafels

www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=314
hier vind je spelletjes voor klok kijken; analoog en digitaal

www.rekenlessen.nl/delen_met_rest.php
hier vind je sommen om het delen te oefenen
met en zonder rest

www.meestermichael.nl

  • aardrijkskunde: Meander
  • geschiedenis: Brandaan
  • natuuronderwijs: Naut

Topografie oefenen
www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=258
topo oefenen

www.topografie-nederland.nl
topo oefenen

http://www.123lesidee.nl/index.php/site/links/1452 (De eerste 2 bestanden kunt u overslaan.)
begrijpend lezen

http://begrijpendlezen-woordenschat.yurls.net/nl/page/768626
begrijpend lezen

http://www.kids4cito.nl/cito.html
cito