Schoolfotograaf

De schoolfotograaf “Fotostudio Veefkind” is afgelopen 16 en 17 april op school geweest om al onze kanjers op de foto te zetten. Uw kind krijgt vandaag een kaartje mee. Wanneer uw kind nog met een broer of zus op de foto is geweest, ontvangt u via uw oudste kind (op onze school) een extra kaartje. Maandag 14 mei, 13.30 tot … LEES MEER

Koningsspelen 2018!

We vieren vandaag koningsdag icm juf en meesterdag! De dag openden we met de gehele school met een ballonnenspel, gespeeld door de juffen en meesters. Vervolgens dansten we uiteraard ook de FitLaLa. We hebben deze dans in de klassen veel geoefend. Groep 8 hielp ons met de choreografie. In de klas stond al een ontbijt voor iedereen klaar. Op het … LEES MEER

Buitenspeeldag Woensdag 13 juni

  Op woensdag 13 juni 2018 organiseren de BuurtKidsCoaches de Buitenspeeldag. Deze dag wordt georganiseerd door 10 van onze leerlingen uit de groepen 7 en 8! Keano, Julian, Nyra, Quinty, Sanne, Evy, Martijn, Sabine, Matthijs en Lynn. Alvast bedankt voor de organisatie van deze TOPdag! Zien wij jullie ook op de buitenspeeldag, woensdag 13 juni, 13:30 tot 16:30 uur?

PCPO Nieuwsbrief April 2018

Onze vereniging PCPO Barendrecht Ridderkerk heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Wat deze nieuwsbrief extra leuk maakt is dat zowel juf Marjan (leerkracht kangoeroes) als juf Doortje (leerkracht olifanten) een bijdrage hebben geleverd. In de nieuwsbrief vindt u interessante informatie over o.a.: het vierjaarlijks inspectieonderzoek kleuteruniversiteit op CBS De Vrijenburg (juf Marjan) onderzoek universitaire studenten (juf Doortje, juf Saskia – groep 7) … LEES MEER

Zoektocht naar onze nieuwe directeur

Enige tijd geleden heeft meester Aad aangegeven dat hij eind dit schooljaar zal stoppen als directeur van CBS De Vrijenburg. De MR heeft daarom half maart samen met Ad Dogger, algemeen bestuurder, en Janneke den Besten, directeur personeel en onderwijs samengezeten. Naar aanleiding van dit gesprek is het tijdspad uitgestippeld en de procedure bepaald. Het team en de MR hebben … LEES MEER

Vacature Oudergeleding MedezeggenschapsRaad

MedezeggenschapsRaad In de MR van CBS De Vrijenburg zitten drie ouders en drie leerkrachten. Aan het eind van dit schooljaar loopt de termijn van Ellen ter Averst af. Per schooljaar 2018-2019 ontstaat een vacature in de oudergeleding. Ellen ter Averst heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Heeft u als ouder interesse om (pro)actief mee te denken en mee te beslissen … LEES MEER

Leerlingenraad in actie

De leerlingenraad – bestaande uit een viertal leerlingen, gekozen uit en door leerlingen van de groepen 7 en 8 – heeft zich met de flesseninzamelactie ingezet voor een aanvulling van de boekenkasten op school. Vandaag is de eerste lichting flessen (meer dan 20 zakken) ingeleverd in het winkelcentrum van CarnisseVeste. Een mooi bedrag. Wanneer alle flessen ingeleverd zijn, zullen we … LEES MEER

Projectgroep Schooljaar 2017/2018 – 1e semester & Bezoek TU Delft

Deze eerste periode van de projectgroep is bijna ten einde. In de afgelopen periode hebben we ons vooral gericht op het stellen van onderzoeksvragen en die vervolgens ook te beantwoorden.  De leerlingen hebben dit altijd afgesloten met presentatie, in diverse vormen (quiz, interview, PowerPoint). Tussendoor hebben we nog meegedaan aan de Beverwedstrijd. Hierbij werden opdrachten gemaakt die informatica-gerelateerd zijn en … LEES MEER

Een goed 2018 toegewenst!

Het team van CBS De Vrijenburg wenst jullie allen een goed 2018. Een jaar waarin wij uw kind(eren) weer een heel veel passie zullen onderwijzen. Maandag 8 januari 2018 om 08.20 uur zullen onze deuren opengaan voor onze leerlingen. Tot maandag!