Nieuwsbrief online

CBS De VrijenburgGeen categorie

De nieuwsbrief is weer uit!
Om de week brengt de school een nieuwsbrief uit.

U vindt de nieuwsbrief en alle andere informatiebrieven op onze website.

De kijkjes in de klas vindt u alleen op MaxClass.

Heeft u de foto’s van de Koningsspelen al bekeken?
Mocht u zelf nog foto’s en filmpjes hebben die een mooie aanvulling zijn op dit album, dan kunt u ze sturen naar juf Leonie

De Medezeggenschapsraad is voor volgend schooljaar op zoek naar een (derde) lid voor de oudergeleding.
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u mailen naar vrijenburg_mr@pcpobr.nlĀ