Links

Hieronder staan websites waar u meer informatie over de school en van het onderwijs kunt vinden:

PCPO Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Ministerie van onderwijsVeel informatie over het onderwijs
Kennisnet Onderwijsorganisatie
Social Schools 3.0 Het communicatieplatform
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA Het samenwerkingsverband waar onze school onderdeel vanuit maakt

Methodes:
VLL
 Taal Lees methode voor groep 3
Taal actief 4 Taalmethode voor de groepen 4 t/m 8
Wereld in Getallen 4  Rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8
Snappet Verwerkingssoftware van de groepen 4 t/m 8, voor taal, spelling en rekenen
Naut Meander Brandaan methode voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis
Klaar...over!  Verkeersmethode voor de groepen 3 t/m 5
VVN  Verkeersmethode voor de groepen 6 en 7
Pennenstreken Schrijfmethode voor de groepen 3 t/m 8
123Zing Muziekmethode
Nieuwsbegrip Actuele begrijpend leesmethode
Take it easy Methode Engels voor de groepen 7 en 8