De Raket is de bovenschoolse plusklas van de elf basisscholen van Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in het schoolgebouw van CBS De Hoeksteen te Barendrecht.

Hier krijgen meer– en hoogbegaafde kinderen uit de groepen (1) 2 t/m 4 op dinsdag-, en de groepen 5 t/m 7 (8) op donderdagochtend een dagdeel onderwijs en begeleiding van specialistisch opgeleide leerkracht: Anja van der Velde-Dekker.
Vanuit De Raket wordt ook ambulante begeleiding gegeven aan de leerkrachten in de reguliere klassen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk.

Meer informatie over de raket, een doorkijkje van een dag in de plusklas? Neem dan een kijkje op hun website www.plusklasderaket.nl/