De projectgroep is de plusklas van onze school onder leiding van juf Naomi.
In overleg met de intern begeleider krijgen enkele leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 buiten de reguliere groep onderwijs.

De volgende zaken die in de projectgroep belangrijk zijn:

  • coöperatief leren = samenwerken
  • eigen mening verantwoorden
  • luisteren naar elkaar
  • gebruik maken van elkaars kwaliteiten, dmv. rollen in de groep
  • zelfstandig en zelfoplossend leren
  • werken met leerstrategieën
  • leren plannen /structureren
  • maken van verslagen
  • geven van presentaties