De projectgroep is de plusklas van onze school onder leiding van juf Leonie.
In overleg met de intern begeleider krijgen enkele leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 buiten de reguliere groep onderwijs.

De volgende zaken die in de projectgroep belangrijk zijn:

  • coƶperatief leren = samenwerken
  • eigen mening verantwoorden
  • luisteren naar elkaar
  • debatteren
  • gebruik maken van elkaars kwaliteiten, dmv. rollen in de groep
  • zelfstandig en zelfoplossend leren
  • werken met leerstrategieĆ«n
  • leren plannen /structureren
  • maken van verslagen
  • geven van presentaties

Op donderdagmiddag komt dit maal een groep van 12 leerlingen samen.
24 September was hun eerste samenkomst waarbij ze onder andere gedebatteerd hebben.