Op deze pagina kunt u verschillende reglementen en documenten van de school downloaden.

  • Klik hier voor het protocol het zieke  kind.(PCPO)
  • Klik hier voor het beleid preventie probleemsituaties. (school)
  • Klik hier voor verzekeringen en aansprakelijkheid.(PCPO)
  • Klik hier voor het protocol meer- en hoogbegaafden.(school) ( in ontwikkeling)
  • Klik hier voor het communicatieplan (school)
  • Klik hier voor het protocol luizen (school)
  • Klik hier voor de brochure toelating (PCPO) versie januari 2018
  • Klik hier voor de brochure schorsing en verwijdering (PCPO) versie januari 2018
  • Klik hier voor het veiligheidsplan. (PCPO)