Rots en Water is een psychofysieke, sociale competentietraining. Dit houdt in, dat er vanuit en fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden aangeleerd worden. Het gaat er hierbij om dat de kinderen zich bewust worden van hun eigen kracht en mogelijkheden. Daarnaast gaat het om het vermogen samen met anderen te leren, spelen en leven. Rots en Water is om deze reden eveneens een programma ter voorkoming en bestrijding van pestgedrag.

Rots en Water staan tijdens de lessen symbool voor het volgende…

Rots Water
weten wie je bent

weten wat je wilt

weten wat je doet

vriendschap

verbondenheid

communicatie

Tijdens de opdrachten en activiteiten die uitgevoerd worden in de klas, op het schoolplein of in de sporthal wordt er steeds een koppeling gemaakt naar het dagelijks leven. De les die geleerd wordt in het spel, is eveneens toepasbaar in het dagelijks leven.

Doel van Rots en Water:

Met de Rots en Watertraining worden onderstaande competentie bewerkstelligd.

  • zelfbeheersing
  • zelfreflectie
  • zelfvertrouwen
  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • preventie geweld en pestgedrag
  • eigen keuzes maken
  • grenzen stellen
Invoering Rots en Water op CBS De Vrijenburg

Begin schooljaar 2015-2016 zijn we op school gestart met het invoeren van Rots en Water. In november 2015 heeft het onderwijsteam een EDIT (eendaagse introductietraining) gehad. Na deze EDIT voor de leerkrachten, heeft ook iedere klas een introductie les gehad en hangen er in ieder klaslokaal een aantal posters met betrekking tot Rots en Water. Vanaf nu zal iedere groepsleerkracht regelmatig met zijn eigen groep aan de slag gaan met Rots en Water activiteiten.

Rots en Water weetjes…

Rots en Water groet
Houd je linkerhand naar voren en maak een vuist. Leg je vuist op je hart. Houd je rechterhand open en vouw deze hand over je vuist op je hart.

Wij hebben respect voor elkaar, wij doen elkaar geen pijn en wij houden ons aan de regels.

Rots en Water
sterk staan  –  grenzen stellen  –  keuzes maken  –  zelfbeheersing  –  zelfvertrouwen  –  zelfreflectie  – communicatie  –  adem in je buik (= rust)  –  vriendschap  –  respect   – sociale vaardigheden  – psychofysieke, sociale competentietraining  –  buik = centrum van kracht en rust

Conclusie

Het vermogen om als puber, jong volwassene en volwassene eigen keuzes maken en een eigen weg te kunnen gaan, wordt bij het jonge kind al spelenderwijs ontwikkeld. Voor meer gedetailleerde informatie of vragen kunt u terecht bij de leerkrachten op school of naar de website van “Rots en Water”.