Wij staan voor:
– onderwijs vanuit een christelijke identiteit.
– respect en waardering.
– veiligheid en geborgenheid.
– leren, groeien en stralen. ( ons Motto )
– leren leren, ook van elkaar.

Onze kracht:
– enthousiasme.
– gestructureerd werken.
– een goede zorgstructuur.
– een veilige en uitdagende leeromgeving.
– professioneel team dat niet alleen met hun ogen, maar vooral met hun hart naar kinderen kijkt.
– een school in de wijk.

Wij beloven onze leerlingen:
– veiligheid en geborgenheid.
– talentontwikkeling.
– hun ontwikkeling te stimuleren.
– de wereld, met alles wat daar gebeurt, zo mogelijk te verhelderen, transparant te maken.
– ‘21st Century Skills’.

Wij beloven onze ouders:
– partnerschap.
– orde rust en regelmaat.
– veiligheid en respect.
– gestructureerde en uitdagende leeromgeving.
– ‘21st Century Skills’.
– een integraal kindcentra in wording

Wij zijn tevreden:
– wanneer de kinderen zeggen: “De Vrijenburg is een fijne, veilige school.”