Kinderoefentherapie door iMotoriek
Kinderoefentherapie is gericht op de motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

iMotoriek is gespecialiseerd in kinderoefentherapie en heeft een samenwerking met De Vrijenburg. De therapie wordt intern op school gegeven. Kinderen met een motorische hulpvraag kunnen door de leerkracht en/of ouder worden aangemeld. Vervolgens krijgen ouders een toestemmingsformulier. Na het geven van de toestemming wordt er een verwijzing bij de huisarts aangevraagd en wanneer deze binnen is, wordt er met de ouder contact opgenomen door de oefentherapeut om aanwezig te zijn bij het motorische onderzoek. Van dit onderzoek wordt een verslag geschreven en het behandelplan, indien nodig, zal gericht zijn op de motorische hulpvraag van het kind. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de achterstand en/of problemen van de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. De therapie vindt op school plaats en duurt een half uur per week.

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u dit vinden op onze website: www.imotoriek.nl.

Logopedie:

logopediepraktijkvrijenburg

Binnen onze school is sinds 1 september 2008 Logopediepraktijk Vrijenburg (locatie Vrijenburglaan) gevestigd.

Wij hebben een nauwe samenwerking als het gaat over leerlingen met spraak- taalstoornissen en dyslexie.
Uiteraard wordt er eerst toestemming aan de ouders gevraagd om relevante gegevens en tips uit te wisselen, zodat we in de klas de leerling op een goede manier kunnen begeleiden.

Voor meer informatie kunt u op de website van de praktijk terecht: http://www.logopediepraktijkvrijenburg.nl