De inspectie heeft onze school 22 april 2013 bezocht en ons ‘een groene’ kaart gegeven.
Hieronder kunt u het inspectierapport lezen.

inspectierapport april 2013