De leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op onze school. De leerlingenraad is een belangrijke bron van informatie voor het management team (MT). Wij vinden het belangrijk om hun mening te horen over  alles wat speelt, in en om de school.

Ieder schooljaar wordt in de maand september een verkiezing gehouden. Nadat voor iedere groep (5 t/m 8) een lid is gekozen (met toestemming van de ouders) is de nieuwe leerlingenraad een feit. 

  • De leerlingenraad komt in de eerste 2 vergaderingen met praktische plannen en voorstellen. 
  • De leden halen hiervoor informatie of ideeën op uit hun groep en bespreken deze tijdens deze vergaderingen. 
  • Vervolgens wordt gekeken of deze plannen of voorstellen uitvoerbaar zijn, zowel financieel als wat regelgeving betreft. 
  • Vervolgens worden er maximaal 3 plannen gekozen, die uitvoerbaar zijn en op redelijke termijn afgehandeld kunnen worden 
  • Er wordt afgesproken wie wat doet en wanneer het klaar zal zijn. 
  • Pas wanneer de doelen van deze 3 plannen zijn bereikt, zal er gekeken worden naar nieuwe ideeën of plannen
  • Iedere vergadering zal een ander lid voorzitten en een ander lid notuleren 

In de gangen staan ideeënbussen van de leerlingenraad, waar leerlingen hun wensen en opmerkingen in kunnen doen. De leerlingenraad verzamelt deze wensen en opmerkingen en zal 2 keer per jaar hieruit filteren welke onderwerpen/klachten tijdens een vergadering besproken kunnen worden. 

Wie zitten er in een leerlingenraad?

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Zij worden gekozen voor een jaar. Juf Yolanda, onze locatiemanager, leidt de vergaderingen van de leerlingenraad.

Hoe vaak vergaderen?

De leerlingenraad vergadert elke maand tijdens schooltijd. Het tijdstip van de vergaderingen moet nog bepaald worden.