De leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door leerlingen van de groepen 7 en 8, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op onze school. De leerlingenraad komt met praktische plannen en voorstellen. De voorzitter van de raad bespreekt de plannen of voorstellen met de directeur en teamleiders. Er wordt altijd gekeken of deze plannen of voorstellen uitvoerbaar zijn, zowel financieel als wat regelgeving betreft. In de gangen staan ideeënbussen van de leerlingenraad, waar leerlingen hun wensen en opmerkingen in kunnen doen. De leerlingenraad verzamelt deze wensen en opmerkingen en bespreekt dit tijdens een vergadering. De leerlingenraad is een belangrijke bron van informatie voor het management team (MT). Wij vinden het belangrijk om hun mening te horen over van alles wat speelt, in en om de school.

Wie zitten er in een leerlingenraad?
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 (twee leerlingen per groep) vertegenwoordigen de leerlingen in de leerlingenraad. Zij worden gekozen voor twee jaar. Juf Marinka, onze intern begeleider, leidt de vergaderingen van de leerlingenraad.

Hoe vaak vergaderen?
De leerlingenraad vergadert elke twee maanden. Het tijdstip van de vergaderingen moet nog bepaald worden. Daarna gaat elke leerling in zijn eigen klas vertellen over wat er in de leerlingenraad besproken is.