Wij hebben een enthousiaste en actieve ouderraad! Wij helpen het team om activiteiten te organiseren, denk hierbij aan een projectweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, het slaapfeest, Sport en Speldag, kamp en de afscheidsavond van groep 8.

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Elk schooljaar leggen we hierover verantwoording af door middel van een financieel jaarverslag en begroting bij de medezeggenschapsraad.

We vergaderen 1 x in de 3 maanden. Voor de activiteiten (Sint, Kerst etc.), worden commissies gevormd. Deze bestaan uit OR leden en teamleden. Deze commissies vergaderen meerdere malen.

Contact & Ideeën
Heeft u een idee, vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via de ideeënbus in de hal van de school (naast de conciërgeruimte). Wilt u uw naam en telefoonnummer vermelden zodat wij contact met u op kunnen nemen. U kunt ons natuurlijk ook mailen: vrijenburg_or@pcpobr.nl

Hulp
Wij kunnen uw hulp bij de genoemde activiteiten goed gebruiken! Wij hangen op verschillende plekken in de school intekenlijsten op. Wij sturen mailtjes via de klassenouder, de weekbrief en Social Schools. Wilt u helpen bij de activiteiten die voor onze kinderen worden georganiseerd, maar heeft u beperkte tijd, schrijf u dan in op 1 van de intekenlijsten of reageer op de weekbrief of e-mail! Vaak kunt u, met een enkel uurtje, ons heel goed helpen en daarmee natuurlijk een leuke activiteit voor uw zoon of dochter helpen realiseren!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, actieve en enthousiaste leden. Wij wensen u een goed schooljaar met veel leuke activiteiten voor onze kinderen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad
vrijenburg_or@pcpobr.nl


Ouderbijdrage

Een veelgehoorde vraag is: Waarom de ouderbijdrage?
De Overheid financiert wat nodig is om behoorlijk onderwijs te kunnen verzorgen. Echter extra activiteiten zoals bijvoorbeeld de Sint- en Kerstviering, maar ook de schoolreis moeten dus op een andere manier worden bekostigd. Daarom wordt een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij de or of mr.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de ouderraad is:
NL58RABO0136220185 t.n.v CBS de Vrijenburg OUDERRAAD
Dit nummer is dus voor de ouderbijdrage.

Organisatie

De OR is opgedeeld in verschillende commissies (Sint, Kerst, Pasen etc.)
De ouders uit de OR vormen op deze manier met de onderwijsassistenten een commissie die de activiteiten in grote lijnen uitwerkt.

Voor de verschillende commissies worden hulpouders gezocht, zij sluiten zich aan bij een commissie of helpen een commissie bij één taak, bijvoorbeeld het versieren van school voor de Kerst.
Vele handen maken licht werk!

Hulpouders zijn ouders die graag willen helpen, zij kunnen zich inschrijven op de intekenlijsten, reageren op een oproep van de klassenouder of reageren op een oproep in de weekbrief.
Tot slot:
Het is altijd mogelijk om je via de e-mail op te geven (vrijenburg_or@pcpobr.nl