Algemeen

Wij hebben een enthousiaste en actieve ouderraad!

Wij helpen het team om activiteiten te organiseren, denk hierbij aan een projectweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, het slaapfeest, Sport en Speldag, kamp en de afscheidsavond van groep 8.

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Elk schooljaar leggen we hierover verantwoording af door middel van een financieel jaarverslag en begroting bij de medezeggenschapraad.

We vergaderen 1 x in de 3 maanden.
Voor de activiteiten (Sint, Kerst etc.), worden commissies gevormd.
Deze bestaan uit OR leden en teamleden. Deze commissies vergaderen meerdere malen.

Heeft u een idee, vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via de ideeënbus in de hal van de school (naast de conciërgeruimte).
Wilt u uw naam en telefoonnummer vermelden zodat wij contact met u op kunnen nemen.
U kunt ons natuurlijk ook mailen: vrijenburg_or@pcpobr.nl

Wij kunnen uw hulp bij de genoemde activiteiten goed gebruiken!
Wij hangen op verschillende plekken in de school intekenlijsten op.
Wij sturen mailtjes via de klassenouder, de weekbrief en Maxclass.
Wilt u helpen bij de activiteiten die voor onze kinderen worden georganiseerd, maar heeft u beperkte tijd, schrijf u dan in op 1 van de intekenlijsten of reageer op de weekbrief of e-mail!
Vaak kunt u, met een enkel uurtje, ons heel goed helpen en daarmee natuurlijk een leuke activiteit voor uw zoon of dochter helpen realiseren!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, actieve en enthousiaste leden.

Wij wensen u een goed schooljaar met veel leuke activiteiten voor onze kinderen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

de ouderraad
vrijenburg_or@pcpobr.nl

Ouderbijdrage

Een veelgehoorde vraag is: Waarom de ouderbijdrage?

De Overheid financiert wat nodig is om behoorlijk onderwijs te kunnen verzorgen. Echter extra activiteiten zoals bijvoorbeeld de Sint- en Kerstviering, maar ook de schoolreis moeten dus op een andere manier worden bekostigd. Daarom wordt een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

De bedragen voor schooljaar 2016 – 2017:

voor de groepen 1 en 2; € 41,50
voor de groepen 3 en 4: € 46,00
voor groep 5; € 45,00
voor groep 6;  € 50,00
voor groep 7; € 54,00
voor groep 8; € 25,00.

Groep 8 gaat op kamp en betaalt dit voor aanvang van het kamp, voor hen is daarom de ouderbijdrage lager.
De groepen 1 t/m 7 gaan dit schooljaar weer op schoolreis op 26 en 27 september, de ouderbijdrage is inclusief de schoolreis.

Hierbij een beknopte opsomming van de activiteiten waaraan de ouderbijdrage wordt besteed:

Omdat wij transparant willen zijn, word er een financieel jaarverslag opgesteld waarin u kunt zien waaraan het geld zal worden uitgegeven.

Hierbij een beknopte opsomming:

activiteit wanneer begroting per leerling
project/ kinderboekenweek november 16 € 200,00     € 0,53
sinterklaasfeest december 16                       € 2.250,00 € 6,00
Kerst december 16                                          € 2.000,00 € 5,33
onderbouwfeest oktober 16                          € 650,00     € 1,73
schoolslaapfeest april 17                                € 350,00    € 0,93
Pasen maart 17                                                € 1.000,00 € 2,67
sport/speldag mei 17                                     € 1.000,00 € 2,67
avondvierdaagse juni 17                               € 100,00     € 0,27
afscheid groep  juli 17                                    € 500,00    € 1,33
vader/moederdag/leerling verjaardag      € 800,00     € 2,13
bankkosten                                                      € 175,00      € 0,47
schoolreis september 16                               € 8.000,00 € 21,05
subtotaal                                                          €17.025,00 € 45,40
onvoorzien                                                      € 400,00     € 1,06
totaal                                                                €17.425,00 € 46,46

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de ouderraad is:
NL58RABO0136220185 t.n.v CBS de Vrijenburg OUDERRAAD
Dit nummer is dus voor de ouderbijdrage.

Leden 2016/2017

voorzitter Martinique den Haan moeder van Caithlyn uit groep 7
secretaris Natasja Lieshout moeder van Charissa uit groep 6B en Randy uit de Olifantengroep
penningmeester Silvia van Waardenburg moeder van Björn uit groep 7 en Xander uit groep 5

algemeen lid Elena Paans moeder van Erik uit groep 7 en Jarik uit groep 4
algemeen lid Francis van Haaren moeder van Sabine uit groep 6B en Remco uit groep 5
algemeen lid Monique Aksu moeder van Demi uit groep 7 en Lara uit groep 5
algemeen lid Mariëlle Koorneef moeder van Corne uit groep 7A en Karlijn uit groep 4A
algemeen lid Whaheeda Oemar moeder van Jaidon uit groep 4 en Demi Aliyah uit de Kangoeroegroep
algemeen lid Michelle van Luik moeder van Sem uit groep 5
algemeen lid Gloria van Leer moeder van Elicia uit groep 6
algemeen lid Bibian Riem moeder van Stefan uit groep 4 en Thomas uit groep 5
afgevaardigde school Diana Opmeer teamleider groep 5 t/m 8 en juf groep 7A

Organisatie

De communicatie tussen de OR en alle ouders verloopt via het aanspreekpunt van de OR, meestal via een e-mail van de klassenouder, maar ook regelmatig in de weekbrief.

De OR is opgedeeld in verschillende commissies (Sint, Kerst, Pasen etc.)
De ouders uit de OR vormen op deze manier met een aantal docenten een commissie die de activiteiten in grote lijnen uitwerkt.

Voor de verschillende commissies worden hulpouders gezocht, zij sluiten zich aan bij een commissie of helpen een commissie bij één taak, bijvoorbeeld het versieren van school voor de Kerst.

Hulpouders zijn ouders die graag willen helpen, zij kunnen zich inschrijven op de intekenlijsten, reageren op een oproep van de klassenouder of reageren op een oproep in de weekbrief.
Tot slot:
Het is altijd mogelijk om je via de e-mail op te geven (vrijenburg_or@pcpobr.nl)