De projectgroep is de plusklas van onze school.
In de projectgroep zitten leerlingen die op de gebieden rekenen, taal en begrijpend lezen hoog scoren. We gebruiken hiervoor de Cito-toetsen als criterium. Een kind dat voor deze groep in aanmerking komt, heeft voor de drie onderdelen een I-score.

Deze groep is gestart om een extra uitdaging te bieden aan deze leerlingen.

De groep staat onder leiding van mevrouw Mariëlle Vorstenbosch en juf Leonie Kasten.

De volgende zaken die in de projectgroep belangrijk zijn:

coöperatief leren = samenwerken
eigen mening verantwoorden
luisteren naar elkaar
gebruik maken van elkaars kwaliteiten, dmv. rollen in de groep
zelfstandig en zelfoplossend leren
werken met leerstrategieën
leren plannen /structureren
maken van verslagen
geven van presentaties

schooljaar 2016 – 2017

In dit schooljaar stond de projectgroep volledig in het teken van programmeren.
Zowel met een chromebook als unplugged zijn de kinderen aan de slag gegaan.