De schooltijden zijn voor de groepen 1 t/m 8:
Maandag tot en met vrijdag:
08.30 uur – 13.45 uur

De bel gaat ’s ochtends om 8.20 uur.
De ouders brengen de kleuters naar binnen. (vanwege COVID geven de ouders de kleuters af op het plein, bij de groepsleerkracht)

Te laat komen is erg storend, het is belangrijk dat uw kind op tijd is.

Afmelding / te laat melding
Als uw kind niet naar school kan komen meldt u dit vóór half negen via Social Schools of telefonisch via 0180-531794.
Wordt uw kind onder schooltijd ziek en moet het worden opgehaald, bellen wij u.
Het is daarom van groot belang dat u gewijzigde telefoonnummers zo snel mogelijk aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeeft.