Paasgroet!

CBS De VrijenburgAlgemeen

Op Witte Donderdag, de donderdag vlak voor het paasweekend, vieren wij ieder jaar Pasen op school. Het paasverhaal wordt verteld en de kinderen eten met elkaar. Pasen is een feest van nieuw leven, het vieren van de opstanding van Jezus. In het Christelijk geloof is Pasen
de belangrijkste liturgische viering. Pasen betekent dat we opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft.
Dit staat, voor ons gevoel, in schril contrast tot de werkelijkheid. Onze school is niet levendig, maar juist stil. Vandaag waren er geen leerlingen om het paasfeest in de klas te vieren, er was geen paasverhaal in de klas en we hebben niet met elkaar gegeten. In deze periode voelt “de toekomst” ver weg. We maken ons zorgen om onze gezondheid, om ons werk of om de thuissituatie.

Toch moeten we in deze periode juist de verbinding met God zoeken wanneer we elkaar zo moeten missen, ons geloof geeft ons troost en kracht. Juist in deze periode hebben wij de tijd om te genieten van alles wat opnieuw begint: de lammetjes in de wei, de bloemen in het
veld en de bloesem op de takken.
Zoek ook de verbinding met elkaar, geef bemoediging.
Zorg voor elkaar binnen je gezin, in de straat of binnen de wijk.
Houd elkaar in de gaten.

Wij gaan er samen voor! We kijken uit naar
het moment dat ons schoolplein weer vol is en
onze klassen weer gevuld zijn. Laten we tot
die tijd een beetje op elkaar letten en stilstaan
bij de kleine, mooie dingen in het leven.

Wij wensen jullie allemaal een fijn Pasen en een goede gezondheid toe!
team CBS De Vrijenburg