Sneller Leren voor groep 7

CBS De VrijenburgGeen categorie

Groep zeven is afgelopen week gestart met een cursus “Op weg naar snel leren = leuk leren”.

De training wordt gegeven door Marinka de Haan, onze intern begeleider van de groepen zes tot en met acht en gecertificeerd trainer. Het belangrijkste is dat de kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daar wordt natuurlijk al veel aan gedaan, maar met deze cursus kunnen kinderen straks nog beter het huiswerk inplannen en noteren. In de komende weken leren ze onder meer hoe huiswerk het beste kan worden aangepakt, het mindmappen en het focuslezen. Er wordt per kind gekeken wat het beste past en deze manieren worden onderling besproken. Na de cursus kunnen leerlingen de stof blijven toepassen in de rest van hun schoolloopbaan.

http://www.deschakelbarendrecht.nl/lees/25554/sneller-leren-bij-de-vrijenburg-