Aanmelden nieuwe leerling
Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school worden gevraagd dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen.

Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk de mogelijkheid de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige maatregelen voor te nemen.

Leerlingen vanaf 4 jaar mogen naar school.
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig.

Wendagen
De leerlingen komen, in de regel, de eerste dag na hun vierde verjaardag op school. Voordat ze 4 jaar worden, mogen ze twee dagdelen wennen (niet aaneengesloten). Leerlingen die eind november of december 4 jaar worden, starten pas na de kerstvakantie. Voor aanmeldingen 6 weken voor het einde van het schooljaar, geldt hetzelfde. Deze leerlingen zijn na de zomervakantie welkom. Natuurlijk doen wij dit in overleg met u.

Leerlingen van een andere school
Kinderen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.