Hieronder staan websites waar u meer informatie van de school en over onderwijs kunt vinden.

PCPO br        Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk

overheid       Veel informatie over het onderwijs

kennisnet     Onderwijsorganisatie voor het onderwijs

maxclass       Het platform waar vanuit onder andere alle brieven digitaal worden verzonden

samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA

Methodes

VLL                                Deze taalmethode wordt gebruikt in groep 3
Taal actief                     Taalmethode voor de groepen 4 t/m 8
Wereld in getallen        Rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8
Wijzer door…                Aardrijkskunde-, biologie- en geschiedenismethode
Klaar…over!                  Verkeersmethode voor de groepen 3 t/m 8
Pennenstreken             Schrijfmethode voor de groepen 3 t/m 8
Take it easy                   Methode Engels voor de groepen 7 en 8