VVN theoretisch Verkeersexamen Groep 7

SocialSchools

Het nationaal VVN theoretisch Verkeersexamen vond in 2021 plaats op 29 maart.

De examenvragen gingen over herkenbare verkeerssituaties waarin ze kennis, maar vooral ook hun vaardigheden en houding moesten toepassen.

De leerlingen beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. De leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord.

Uiteraard komt dit examen niet uit de lucht vallen. De gehele schoolloopbaan wordt verkeer aangeboden. Hoe ouder hoe meer de kinderen zelfstandig aan het verkeer deelnemen en dan willen wij allen dat de kinderen dit veilig kunnen.

Normaliter hoort hier ook een praktisch verkeersexamen bij. We hopen deze alsnog te mogen doen met de kinderen.
Verkeer = doen!
Trots op onze kanjers van groep 7!