Zoektocht naar onze nieuwe directeur

CBS De VrijenburgGeen categorie

Enige tijd geleden heeft meester Aad aangegeven dat hij eind dit schooljaar zal stoppen als directeur van CBS De Vrijenburg.
De MR heeft daarom half maart samen met Ad Dogger, algemeen bestuurder, en Janneke den Besten, directeur personeel en onderwijs samengezeten.
Naar aanleiding van dit gesprek is het tijdspad uitgestippeld en de procedure bepaald. Het team en de MR hebben vervolgens gebrainstormd over de profielschets waarna ook een BAC gevormd is.
De BAC, de BenoemingsAdviesCommissie, is met alle input vanuit het team aan de slag gegaan en heeft een vacature uitgezet.
Deze vacature hebben wij vandaag zowel intern als extern uitgezet.
Onze doelstelling is om uiterlijk 1 juni een nieuwe directeur te benoemen. Deze directeur zal dan per 1 augustus in dienst treden.
Wanneer de BAC een nieuwe directeur benoemd heeft, zal zij dit met het team en u als ouder communiceren.
Namens De MedezeggenschapsRaad
Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij u naar: